[Video] Đưa dân tộc Việt Nam từ cảnh nô lệ lầm than ra ánh sáng độc lập tự do

Hà Nội (TTXVN 19/5/2023) “Bác Hồ, Người là tình yêu thiết tha nhất, trong lòng dân và trong trái tim nhân loại”. Lời thơ, lời ca ấy đã phần nào nói lên được mối liên hệ kỳ diệu giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình yêu thương, niềm tự hào của nhân dân Việt Nam và của nhân loại tiến bộ.