Đưa Di sản thế giới Mộc bản triều Nguyễn vào các trường học

Hà Nội (TTXVN 4/2/2016) Thủ tướng phê duyệt Đề án "Bảo quản và phát huy giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới" với 2 giai đoạn và sẽ đưa tài liệu Mộc bản triều Nguyễn vào các trường học.

 
Bản khắc, bản chữ Hán và bản phiên âm của Mộc bản triều Nguyễn ghi chép về Hoàng Sa và đảo Lý Sơn (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án "Bảo quản và phát huy giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới".

Mục tiêu của Đề án là bảo quản an toàn tài liệu Mộc bản triều Nguyễn, hạn chế sự hư hỏng của tài liệu nhằm gìn giữ tài liệu lâu dài; phát huy giá trị khối tài liệu Mộc bản triều Nguyễn thông qua việc đổi mới và mở rộng các hình thức quảng bá, tuyên truyền nhằm giới thiệu cho công chúng trong và ngoài nước tiếp cận, hiểu được giá trị nội dung, ý nghĩa của tài liệu Mộc bản triều Nguyễn; phục vụ công tác nghiên cứu lịch sử, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức của xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam về vai trò của công tác lưu trữ, giá trị của tài liệu lưu trữ thông qua khối Di sản tư liệu thế giới quý hiếm này.

Đề án sẽ thực hiện trong 2 giai đoạn. Giai đoạn I (2016-2020), Đề án tổ chức thực hiện công tác bảo quản tài liệu Mộc bản triều Nguyễn; tổ chức thực hiện công tác phát huy giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn như biên soạn, xuất bản các ấn phẩm giới thiệu tài liệu Mộc bản triều Nguyễn, xây dựng Trang thông tin điện tử về tài liệu mộc bản triều Nguyễn; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, kỹ thuật cho những người làm trực tiếp công tác bảo quản và phát huy giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn.

Giai đoạn II (2021-2015), Đề án tiếp tục thực hiện tu bổ, phục chế, gia cố tài liệu Mộc bản bị hư hỏng; xây dựng, nâng cấp cơ sở dữ liệu thông tin cấp 1 và phần mềm quản lý, khai thác tài liệu Mộc bản triều Nguyễn; phát huy giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn thông qua các hình thức biên soạn, xuất bản các ấn phẩm, xây dựng các bộ phim tài liệu; hội thảo chuyên đề; giới thiệu tài liệu Mộc bản triều Nguyễn vào các trường học... ./.