[Infographics] Đức vượt Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới (Interactive)

Hà Nội (TTXVN 16/2/2024) Do bất ngờ rơi vào suy thoái trong quý cuối cùng của năm 2023, Nhật Bản đã để mất vị trí nền kinh tế lớn thứ ba thế giới vào tay Đức. Cả năm, GDP danh nghĩa của Nhật Bản là 4,2 nghìn tỷ USD. Trong khi đó, GDP danh nghĩa của Đức đạt 4,46 nghìn tỷ USD.