[Photo] Đường Hồ Chí Minh trên biển - Niềm tự hào của các thế hệ hải quân

Hà Nội (TTXVN 23/10/2021) Suốt 60 năm qua, huyền thoại về con đường vận tải biển mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh trong trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là niềm tự hào của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Hải quân Việt Nam.