Hà Nội (TTXVN 21/5/2023) Trong giai đoạn 1959 - 1975, đường Trường Sơn hay còn gọi là đường mòn Hồ Chí Minh là mạng lưới giao thông quân sự chiến lược chạy từ miền Bắc vào miền Nam Việt Nam, đi qua miền Trung, hạ Lào và Campuchia. Hệ thống giao thông này đóng vai trò cung cấp binh lực, lương thực và vũ khí, khí tài để chi viện cho quân giải phóng miền Nam và Quân đội nhân dân Việt Nam trong suốt 16 năm của thời kỳ chiến tranh Việt Nam.