[Video] Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh

Hà Nội (TTXVN 18/5/2024) Trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta, đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh - là một con đường huyền thoại, một kỳ tích lịch sử. Đó là con đường của ý chí quyết thắng, lòng dũng cảm và khí phách anh hùng. Mỗi mét đường, mỗi cành cây, ngọn cỏ trên tuyến đường Trường Sơn đều thấm đượm mồ hôi, xương máu của biết bao anh hùng, liệt sĩ. Họ đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân làm nên con đường lịch sử, vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước.