Dương Văn Thái

 • Họ và tên: Dương Văn Thái
 • Ngày sinh: 22/7/1970
 • Ngày vào Đảng: 4/12/1995
 • Quê quán: xã Lam Cốt, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII (đến 16/5/2024)

  - Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang (2/2021 - 1/2024)

  - Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang (12/2020 - 6/2021)

  - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang khóa XV (7/2021 - 2/5/2024)

  - Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XV (7/2021 - 2/5/2024)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XV (7/2021 - 2/5/2024)

  - Bị kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng ngày 16/ 5/2024

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Tài chính-Tín dụng
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 10/1989 - 10/1992: Cán bộ Phòng Văn hóa Thông tin-Thể dục thể thao thị xã Bắc Giang.

  - 10/1992 - 10/1998: Cán bộ, Phó Chi Cục trưởng Chi cục Thuế thị xã Bắc Giang.

  - 11/1998 - 10/2001: Phó Trưởng phòng Quản lý thuế Doanh nghiệp ngoài quốc doanh, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang.

  - 11/2001 - 5/2004: Phó Chi Cục trưởng; Chi Cục Trưởng Chi cục Thuế thị xã Bắc Giang.

  - 6/2004 - 1/2006: Thị ủy viên, Chi Cục Trưởng Chi Cục Thuế thị xã Bắc Giang.

  - 2/2006 - 9/2010: Thành ủy viên; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang.

  - 10/2010 - 4/2014: Tỉnh ủy viên; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang; Học lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp (khóa III) tại Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh (1/2014 - 5/2014).

  - 5/2014 - 10/2019: Tỉnh ủy viên; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

  - 11/2019 - 9/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bí thư Ban Cán sự Đảng; Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

  - 10/2020 - 11/2020: Bí thư Tỉnh ủy; Bí thư Ban Cán sự Đảng; Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

  - 12/2020 - 1/2021: Bí thư Tỉnh ủy; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang.

  - 2/2021 - 6/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang.

  - 7/2021 - 4/2024: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang; Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội.

  - VI PHẠM, KỶ LUẬT:

  - 26/4/2024: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1046/NQ-UBTVQH15 đồng ý đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội khóa XV kể từ ngày có quyết định khởi tố bị can.

  - 2/5/2024: Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 7, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV.

  - 16/5/2024: Tại ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng.

Dương Văn Thái

 • Họ và tên: Dương Văn Thái
 • Ngày sinh: 22/7/1970
 • Ngày vào Đảng: 4/12/1995
 • Quê quán: xã Lam Cốt, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII (đến 16/5/2024)

  - Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang (2/2021 - 1/2024)

  - Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang (12/2020 - 6/2021)

  - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang khóa XV (7/2021 - 2/5/2024)

  - Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XV (7/2021 - 2/5/2024)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XV (7/2021 - 2/5/2024)

  - Bị kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng ngày 16/ 5/2024

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Tài chính-Tín dụng
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 10/1989 - 10/1992: Cán bộ Phòng Văn hóa Thông tin-Thể dục thể thao thị xã Bắc Giang.

  - 10/1992 - 10/1998: Cán bộ, Phó Chi Cục trưởng Chi cục Thuế thị xã Bắc Giang.

  - 11/1998 - 10/2001: Phó Trưởng phòng Quản lý thuế Doanh nghiệp ngoài quốc doanh, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang.

  - 11/2001 - 5/2004: Phó Chi Cục trưởng; Chi Cục Trưởng Chi cục Thuế thị xã Bắc Giang.

  - 6/2004 - 1/2006: Thị ủy viên, Chi Cục Trưởng Chi Cục Thuế thị xã Bắc Giang.

  - 2/2006 - 9/2010: Thành ủy viên; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang.

  - 10/2010 - 4/2014: Tỉnh ủy viên; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang; Học lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp (khóa III) tại Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh (1/2014 - 5/2014).

  - 5/2014 - 10/2019: Tỉnh ủy viên; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

  - 11/2019 - 9/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bí thư Ban Cán sự Đảng; Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

  - 10/2020 - 11/2020: Bí thư Tỉnh ủy; Bí thư Ban Cán sự Đảng; Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

  - 12/2020 - 1/2021: Bí thư Tỉnh ủy; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang.

  - 2/2021 - 6/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang.

  - 7/2021 - 4/2024: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang; Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội.

  - VI PHẠM, KỶ LUẬT:

  - 26/4/2024: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1046/NQ-UBTVQH15 đồng ý đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội khóa XV kể từ ngày có quyết định khởi tố bị can.

  - 2/5/2024: Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 7, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV.

  - 16/5/2024: Tại ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa