Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum

Dương Văn Trang

 • Họ và tên: Dương Văn Trang
 • Ngày sinh: 20/12/1961
 • Ngày vào Đảng: 27/1/1982
 • Quê quán: xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII

  - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XII

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học Quân sự
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 4/1979 - 8/1980: Chiến sĩ Ban Chỉ huy Quận sự huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

  - 9/1980 - 8/1984: Học viên Trường Sỹ quan Lục quân 2

  - 9/1984 - 8/1989: Giáo viên Trường Quân chính 2, Quân khu 5

  - 9/1989 - 8/1992: Học viên Học viên Lục quân

  - 9/1992 - 12/1994: Trợ lý tác chiến, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

  - 1/1995 - 9/1996: Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu Trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai

  - 10/1996 - 4/1997: Trợ lý tác chiến, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

  - 5/1997 - 10/1998: Trưởng Ban tác chiến, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

  - 11/1998 - 5/2000: Phó Tham mưu Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

  - 6/2000 - 2/2007: Phó Chỉ huy, Tham mưu Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

  - 2/2007 - 4/2014: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai; Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XII

  - 5/2014 - 10/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khóa XIV

  - 10/2015 - 11/2015: Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khóa XV

  - 12/2015 - 5/2020: Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khóa XV, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai khóa X, XI

  - 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

  - 5/2020 - 6/2021: Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum khóa XV, XVI

  - 30/1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII

  - 1/7/2021 - nay: Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum

Dương Văn Trang

 • Họ và tên: Dương Văn Trang
 • Ngày sinh: 20/12/1961
 • Ngày vào Đảng: 27/1/1982
 • Quê quán: xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII

  - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XII

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học Quân sự
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 4/1979 - 8/1980: Chiến sĩ Ban Chỉ huy Quận sự huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

  - 9/1980 - 8/1984: Học viên Trường Sỹ quan Lục quân 2

  - 9/1984 - 8/1989: Giáo viên Trường Quân chính 2, Quân khu 5

  - 9/1989 - 8/1992: Học viên Học viên Lục quân

  - 9/1992 - 12/1994: Trợ lý tác chiến, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

  - 1/1995 - 9/1996: Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu Trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai

  - 10/1996 - 4/1997: Trợ lý tác chiến, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

  - 5/1997 - 10/1998: Trưởng Ban tác chiến, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

  - 11/1998 - 5/2000: Phó Tham mưu Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

  - 6/2000 - 2/2007: Phó Chỉ huy, Tham mưu Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

  - 2/2007 - 4/2014: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai; Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XII

  - 5/2014 - 10/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khóa XIV

  - 10/2015 - 11/2015: Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khóa XV

  - 12/2015 - 5/2020: Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khóa XV, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai khóa X, XI

  - 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

  - 5/2020 - 6/2021: Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum khóa XV, XVI

  - 30/1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII

  - 1/7/2021 - nay: Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa