[Infographics] El Nino, La Nina và ENSO khác nhau thế nào?

Hà Nội (TTXVN 17/7/2023) El Nino là từ được dùng để chỉ hiện tượng nóng lên dị thường của lớp nước biển bề mặt ở khu vực xích đạo trung tâm và Đông Thái Bình Dương. La Nina là hiện tượng lớp nước biển bề mặt ở khu vực nói trên lạnh đi dị thường. Trong khi đó, ENSO là chữ viết tắt của các từ ghép El Nino Southern Oscillation (El Nino - Dao động Nam) để chỉ cả hai hai hiện tượng El Nino và La Nina.