[Infographics] EVFTA có hiệu lực từ 1/8/2020 - Lộ trình cắt giảm thuế theo ngành hàng

Hà Nội (TTXVN 1/8/2020) Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) Có hiệu lực từ 1/8/2020. Dưới đây là lộ trình cắt giảm thuế theo ngành hàng.