[Infographics] GDP 6 tháng năm 2024 tăng 6,42%

Hà Nội (TTXVN 29/6/2024) GDP 6 tháng năm 2024 tăng 6,42%, chỉ thấp hơn tốc độ tăng 6,58% của sáu tháng năm 2022 trong giai đoạn 2020-2024.