[Infographics] GDP quý I/2024 ước tăng 5,66%

Hà Nội (TTXVN 29/3/2024) Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm 2023, cao hơn tốc độ tăng của quý I các năm 2020-2023.