[Video] Ghép tạng - Dấu ấn của ngành y

Hà Nội (27/2/2024) « Người ta là hoa của đất ». Con người là thứ quý giá nhất và sức khỏe là thứ quý giá nhất của con người. Bởi thế, việc chăm sóc sức khỏe cho con người được xã hội đặc biệt quan tâm và những người là công việc ấy được tôn vinh bằng danh xưng Thầy thuốc.

 

Từ một quốc gia "chậm tiến" so với thế giới trong lĩnh vực ghép tạng tới gần 40 năm, nhưng kỹ thuật ghép tạng của Việt Nam lại có tốc độ phát triển vượt bậc, liên tục xác lập những thành tựu mới và đã tiệm cận với thế giới. Năm 2017, Việt Nam thực hiện thành công ca ghép phổi đầu tiên và ghép tim cho bệnh nhi. Năm 2018, tiến hành thành công ghép phổi và ghép thận từ người cho chết não. Năm 2019 thực hiện đồng thời một loạt ca mổ lấy-ghép đa tạng từ người hiến chết não. Năm 2020 phẫu thuật thành công ca ghép chi thể đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á và cấy ghép ruột từ người cho sống, giúp Việt Nam trở thành 1 trong số 22 nước trên thế giới thực hiện được kỹ thuật ghép ruột. Năm 2023, thực hiện ca ghép đa tạng tim và thận, phối hợp giữa các bệnh viện tại TP Hồ Chí Minh với Hà Nội thực hiện thành công ghép đa tạng xuyên Việt…