[Photo] Gia đình nhạc sĩ Xuân Oanh

  • Chân dung bà Lê Thị Xuân Uyên, người vợ mà nhạc sĩ Xuân Oanh vô cùng yêu thương.

  • Ảnh cưới của nhạc sĩ Xuân Oanh năm 1951.

  • Nhạc sĩ Xuân Oanh cùng vợ và con trai đầu lòng Đỗ Lê Châu (tác giả bài viết- TS).

  • Ba con trai của nhạc sĩ Xuân Oanh lúc nhỏ.

  • Ba con trai của nhạc sĩ Xuân Oanh khi đã trưởng thành.

  • Ông bà Xuân Oanh- Xuân Uyên cùng 3 con trai, các con dâu và cháu gái đầu lòng Đỗ Anh Quyên. Ảnh chụp năm 1986.