[Photo] Giải Diên Hồng lần thứ hai - năm 2024: Các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Khuyến khích

    Nhân vật liên quan

    • Vương Đình Huệ

Hà Nội (TTXVN 5/1/2024) Tối 5/1/2024, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt-Xô, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ trao Giải Báo chí Toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp (Giải Diên Hồng) lần thứ hai.

  • Ban tổ chức trao giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

  • Ban tổ chức trao giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

  • Ban tổ chức trao giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

  • Ban tổ chức trao giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

  • Ban tổ chức trao giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN