[Video] Giải phóng thành phố Huế

Ngày 25/3/1975, cờ giải phóng đã tung bay trên cột cờ Phu Văn Lâu của thành phố Huế. Thành phố Huế nói riêng và tỉnh Thừa Thiên-Huế nói chung được giải phóng, đập tan lá chắn chiến lược “ngăn chặn miền Bắc” của địch, tạo đà tiến công mạnh mẽ về quân sự ở Đà Nẵng, đưa chiến dịch Huế - Đà Nẵng đến thắng lợi hoàn toàn, góp phần vào sức mạnh tổng hợp của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất tổ quốc.