[Video] Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX

Hà Nội (TTXVN 12/10/2023) Tối 12/10, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, TTXVN và các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX.