[Infographics] Giáo sư, Tiến sĩ - Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Hồng Quân

Hà Nội (TTXVN 27/8/2023) Giáo sư - Tiến sĩ Trần Hồng Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được nhiều thế hệ biết đến là nhà giáo dục tận tụy, tâm huyết, một vị Bộ trưởng có vai trò đặt nền móng cho công cuộc đổi mới giáo dục đại học thời kỳ đất nước mở cửa. Ông đã từ trần vào hồi 13 giờ 00 phút ngày 25/8/2023 tại Bệnh viện Quân y 175 (Thành phố Hồ Chí Minh) ở tuổi 87. Lễ truy điệu tổ chức vào hồi 9h ngày 29/8/2023 (tức ngày 14 tháng 7 năm Quý Mão).