[Video] Giáo sư, Viện sỹ Trần Đại Nghĩa

Hà Nội (TTXVN 13/9/2022) Người Việt Nam có truyền thống sáng tạo, tự lực tự cường trong việc sáng tạo ra binh khí để chống giặc ngoại xâm. Trong thời đại Hồ Chí Minh, có một nhân vật hết sức đặc biệt đã góp công lớn gìn giữ và trao truyền ngọn lửa tinh thần tự tôn dân tộc, đó là Thiếu tướng, Giáo sư, Viện sỹ Trần Đại Nghĩa, người được mệnh danh là “ông Phật làm súng”, cánh chim đầu đàn của ngành Công nghiệp quốc phòng Việt Nam.