[Photo] Giới thiệu cuốn sách về con đường đi lên CNXH của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xuất bản bằng 7 ngoại ngữ

Hà Nội (TTXVN 19/5/2023) Chiều 19/5/2023, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Sự thật, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tổ chức Lễ công bố, giới thiệu sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xuất bản bằng 7 ngoại ngữ (Anh, Trung Quốc, Lào, Nga, Pháp, Tây Ban Nha và Hà Lan).

  • Sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xuất bản bằng 7 ngoại ngữ. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

  • Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

  • Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Sự thuật Phạm Thị Thinh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

  • Đại sứ nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

  • Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng sách cho các đại biểu. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN