GIỮ VỮNG CHỦ QUYỀN BIÊN GIỚI TÂY NAM

Từ tháng 5/1975 đến tháng 12/1978, tập đoàn Pol Pot thực hiện chế độ diệt chủng dân tộc tàn bạo ở Campuchia, và tiến hành cuộc chiến tranh đẫm máu, xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ Việt Nam, gây nên những tội các tày trời đối với nhân dân Việt Nam. Đặc biệt, cuối tháng 12/1978, tập đoàn Pol Pot đã huy động 19 trong tổng số 23 sư đoàn bộ binh, cùng nhiều đơn vị pháo binh, xe tăng mở cuộc tiến công lớn vào phía tây sông Vàm Cỏ Đông mưu toan chiếm thị xã Tây Ninh, mở đường tiến sâu vào lãnh thổ Việt Nam. Quân và dân Việt Nam đã dũng cảm chiến đấu đập tan cuộc tiến công xâm lược, bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc. Theo tiếng gọi khẩn thiết của nhân dân Campuchia và Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia, cùng với sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng, ngày 23/12/1978, các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam không quản ngại hy sinh, sát cánh cùng lực lượng vũ trang của Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia đánh tan lực lượng quân sự của bè lũ diệt chủng Pol Pot. Ngày 7/1/1979, thủ đô Phnom Penh được giải phóng và đến ngày 17/1/1979, tất cả các thành phố, thị xã trên đất nước Campuchia hoàn toàn giải phóng khỏi chế độ diệt chủng.