Hà Huy Tập - Người chiến sỹ cộng sản kiên trung

Đồng chí Hà Huy Tập sinh ngày 24/4/1906, trong một gia đình nhà nho nghèo tại làng Kim Nặc, Tổng Thổ Ngọa, nay là xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, được thừa hưởng các giá trị văn hóa, truyền thống cách mạng của quê hương, ngay từ nhỏ, đồng chí Hà Huy Tập đã thể hiện tư chất thông minh, yêu nước, đầy nhiệt huyết.

Với 35 năm tuổi đời, hơn 15 năm hoạt động cách mạng, trong đó gần 2 năm giữ cương vị Tổng Bí thư, đồng chí Hà Huy Tập đã cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua giai đoạn khó khăn, hiểm nghèo đưa sự nghiệp cách mạng của Đảng vững bước tiến lên. Giữa lúc cao trào cách mạng của cả nước đang diễn ra sôi nổi, ngày 1/5/1938, đồng chí Hà Huy Tập bị địch bắt, kết án 2 tháng tù và 5 năm quản thúc tại quê nhà.

Ngày 30/3/1940, đồng chí bị thực dân Pháp bắt lần hai và đưa vào giam ở Khám Lớn Sài Gòn. Thực dân Pháp đã dùng mọi thủ đoạn mua chuộc, dụ dỗ, tra tấn, nhưng chúng đành phải khuất phục trước chí khí kiên cường, bản lĩnh vững vàng của người chiến sĩ cộng sản.

Ngày 25/3/1941, chính quyền thực dân mở phiên tòa đại hình đưa ra xét xử hàng trăm chiến sĩ cộng sản, trong đó có đồng chí Hà Huy Tập. Trước tòa án thực dân, đồng chí Hà Huy Tập đã khảng khái nói: “ Tôi chẳng có gì phải hối tiếc. Nếu còn sống, tôi vẫn tiếp tục hoạt động! ”.

Ngày 28/8/1941, tại trường bắn Hóc Môn, tỉnh Gia Định (nay thuộc thành phố Hồ Chí Minh) đồng chí bị thực dân Pháp xử bắn cùng các đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Thị Minh Khai, Phan Đăng Lưu, Võ Văn Tần...

Đồng chí Hà Huy Tập đã hy sinh ở độ tuổi đang tràn đầy sức lực và tài năng sáng tạo, cống hiến cho cách mạng. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã để lại cho Đảng ta, dân tộc ta nhiều bài học quý báu đó là: Tinh thần không ngừng học tập vươn lên trong nghiên cứu lý luận của Đảng, gắn lý luận với thực tiễn, vận dụng lý luận giải quyết linh hoạt, sáng tạo các vấn đề thực tiễn, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ do Đảng và Nhân dân giao phó, góp phần nâng cao tầm trí tuệ, văn hóa lãnh đạo của Đảng; nâng cao năng lực công tác, tư duy lý luận sắc bén để bảo vệ hệ tư tưởng, quan điểm của Đảng ta trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Bài học về quan tâm công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, về bản lĩnh chính trị của Đảng trước các tình huống khó khăn, thử thách và vai trò, trách nhiệm của đảng viên, cán bộ lãnh đạo, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức Đảng.

Bài học về tinh thần xả thân vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, thật sự vì nước, vì dân. Noi gương đồng chí Hà Huy Tập và các lãnh tụ cách mạng tiền bối, cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước đã vượt qua gian khổ, hy sinh, đứng lên lật đổ chế độ phong kiến, thực dân, đế quốc, giành độc lập dân tộc trong Cách mạng Tháng Tám, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, giải phóng miền Nam thống nhất nước nhà./.