[Photo] Hà Nội: Hàng vạn người tham quan Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hà Nội (TTXVN 01/09/2019) Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, mỗi ngày có hàng vạn đồng bào, đồng chí, bè bạn quốc tế đến tham quan, học tập và tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  • Người dân, du khách đến tham quan Nhà sàn Bác Hồ trong khuôn viên Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

  • Người dân, du khách đến tham quan Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

  • Người dân, du khách đến tham quan Nhà sàn Bác Hồ trong khuôn viên Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

  • Người dân, du khách tham quan triển lãm về cuộc đời và sự nghiệp Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

  • Người dân, du khách tham quan triển lãm về cuộc đời và sự nghiệp Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

  • Người dân, du khách tham quan triển lãm về cuộc đời và sự nghiệp Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)