Hà Nội mít tinh trọng thể chào mừng thành công Đại hội lần thứ II Hội Nông dân Việt Nam

Tin Trong nước của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 21/11/1993