[Photo] Hải Dương khai hội truyền thống đền – đình Sượt

Hải Dương (TTXVN 18/4/2024) Ngày 18/4/2024 (10 tháng Ba âm lịch), tại phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, Ban quản lý di tích đền – đình Sượt tổ chức khai hội truyền thống đền-đình Sượt năm 2024, dâng hương kỷ niệm 552 năm ngày sinh Đại vương Vũ Hựu (1472-2024). Đền Sượt là một trong những ngôi đền có kiến trúc độc đáo và có nhiều nghi lễ đặc sắc. Năm 1993, di tích đền - đình Sượt đã được xếp hạng di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia. Năm 2020, lễ hội đền – đình Sượt được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Năm 2022, UBND tỉnh Hải Dương công nhân di tích lịch sử, văn hóa đền- đình Sượt là điểm du lịch.

  • Các đại biểu dâng hương (4/2024). Ảnh: TTXVN phát

  • Lễ rước tại lễ hội truyền thống đền – đình Sượt (4/2024). Ảnh: TTXVN phát

  • Lễ rước tại lễ hội truyền thống đền – đình Sượt (4/2024). Ảnh: TTXVN phát

  • Nghi thức đánh trống khai hội (4/2024). Ảnh: TTXVN phát