[Infographics] Hai tháng đầu năm 2024: Số doanh nghiệp thành lập mới tăng 12,4% (Interactive)

Hà Nội (TTXVN 11/03/2024) Theo Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, hơn 22,1 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 218,7 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 154,3 nghìn lao động, tăng 12,4% về số doanh nghiệp, tăng 32,8% về vốn đăng ký và tăng 29% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.