[Photo] Hàng vạn người tham dự Lễ hội Lồng Tông của đồng bào dân tộc Tày tỉnh Tuyên Quang

Tuyên Quang (TTXVN 17/2/2024) Sáng 17/2/2024 (mùng 8 tháng Giêng), hàng vạn đồng bào các dân tộc và du khách nô nức kéo về trung tâm huyện Chiêm Hoá (Tuyên Quang) để tham dự Lễ hội Lồng Tông – Ngày hội xuống đồng năm 2024 với chủ đề: "Bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch". Đây là lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Tày, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự khát vọng của con người trong sự hòa hợp trời và đất, âm dương, cầu mong cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, cầu cho cuộc sống con người khỏe mạnh, no đủ, vạn vật sinh sôi.

  • Lễ cúng trời, đất tại Lễ hội Lồng Tông truyền thống của đồng bào dân tộc Tày (2/2024). Ảnh: Quang Cường – TTXVN

  • Các mâm tồng được chuẩn bị để làm lễ cúng trời đất (2/2024). Ảnh: Quang Cường – TTXVN

  • Đồng diễn nghệ thuật tại Lễ hội Lồng Tông truyền thống của đồng bào dân tộc Tày (2/2024). Ảnh: Quang Cường – TTXVN

  • Nghi lễ Tịch điền - đường cày đầu Xuân tại Lễ hội Lồng Tông truyền thống của đồng bào dân tộc Tày (2/2024). Ảnh: Quang Cường – TTXVN

  • Lãnh đạo huyện Chiêm Hóa đánh trống khai hội (2/2024). Ảnh: Quang Cường – TTXVN

  • Hội tung còn thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia (2/2024). Ảnh: Quang Cường – TTXVN