[Photo] Hiện trường sạt lở núi tại Thủy điện Rào Trăng 3 (10/2020)

Hà Nội (TTXVN 19/10/2020) Khảo sát hiện trường sạt lở ở Thủy điện Rào Trăng 3, lực lượng cứu hộ xác định khối lượng đất đát sạt lở tại đây ước tính trên 30.000 m3, với độ sâu từ 5-7m và có rất nhiều tảng đá có khối lượng lớn.

  • Hiện trường sạt lở núi tại Thủy điện Rào Trăng 3. (Ảnh: TTXVN phát)

  • Lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường vụ sạt lở núi tại Thủy điện Rào Trăng 3. (Ảnh: TTXVN phát)

  • Lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường vụ sạt lở núi tại Thủy điện Rào Trăng 3. (Ảnh: TTXVN phát)

  • Qua kết quả khảo sát hiện trường tại khu vực Thủy điện Rào Trăng 3, lực lượng cứu hộ xác định khối lượng đất đát sạt lở tại đây ước tính trên 30.000 m3, với độ sâu từ 5-7m và có rất nhiều tảng đá có khối lượng lớn. (Ảnh: TTXVN phát)

  • Tổng hợp từ các nguồn thông tin, bước đầu lực lượng cứu hộ xác định có 2 điểm sạt lở làm sập nhà điều hành và khu lán trại vùi lấp 17 công nhân. (Ảnh: TTXVN phát)

  • Đến nay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy được 2 thi thể công nhân. (Ảnh: TTXVN phát)