[Photo] Hiện trường tìm kiếm người mất tích do sạt lở ở Rào Trăng 3 (10/2020)

Hà Nội (TTXVN 15/10/2020) Các lực lượng đang tiếp tục khẩn trương tìm kiếm người mất tích trong vụ sạt lở nhà máy thủy điện Rào Trăng 3. Theo nhận định, tại khu vực thân đập sẽ có khả năng tìm kiếm nhiều công nhân mất tích.

  • Khu vực thủy điện Rào Trăng 3 bị vùi lấp, nhiều xe, máy xúc nằm chỏng chơ. (Ảnh: TTXVN phát)

  • Cả nửa quả đồi sạt lở, vùi lấp tại khu vực nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền. (Ảnh: TTXVN phát)

  • Khu vực thủy điện Rào Trăng 3 bị vùi lấp, nhiều xe, máy xúc nằm chỏng chơ. (Ảnh: TTXVN phát)

  • Lực lượng cứu hộ vào khu vực thủy điện Rào Trăng 3 để tìm kiếm những người mất tích. (Ảnh: TTXVN phát)

  • Đất đá vùi lấp tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3.(Ảnh: TTXVN phát)

  • Đất đá vùi lấp tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3. (Ảnh: TTXVN phát)

  • Đất đá vùi lấp tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3. (Ảnh: TTXVN phát)

  • Đất đá vùi lấp tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3. (Ảnh: TTXVN phát)

  • Đất đá vùi lấp tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3. (Ảnh: TTXVN phát)

  • Lực lượng cứu hộ vào khu vực thủy điện Rào Trăng 3 để tìm kiếm những người mất tích. (Ảnh: TTXVN phát)