[Photo] Hình ảnh Chủ tịch nước chủ trì Lễ đón Tổng thống Cộng hòa Singapore

Hà Nội (TTXVN 17/10/2022) Sáng 17/10/2022, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob và phu quân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

 • Quang cảnh Lễ đón chính thức Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

 • Quang cảnh Lễ đón chính thức Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

 • Quang cảnh Lễ đón chính thức Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đón Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đón Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob duyệt Đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob duyệt Đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob và Phu quân tại lễ đón. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

 • Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

 • Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

 • Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

 • Quang cảnh Lễ đón chính thức Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob với bà Trần Thị Nguyệt Thu, Phu nhân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob và Phu quân tại lễ đón. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob với thiếu nhi Thủ đô Hà Nội tại lễ đón. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob với thiếu nhi Thủ đô Hà Nội tại lễ đón. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob và Phu quân với thiếu nhi Thủ đô Hà Nội tại lễ đón. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)