[Photo] Hình ảnh Chủ tịch nước cùng Phu nhân đến Sân bay Quốc tế Vienna

Hà Nội (TTXVN 23/7/2023) Chiều 23/7/2023 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam đã đến Sân bay Quốc tế Vienna, Thủ đô Vienna, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Áo.

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân đến Sân bay Quốc tế Vienna, Thủ đô Vienna, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Áo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Lễ đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân tại Sân bay Quốc tế Vienna (Cộng hòa Áo). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Lễ đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân tại Sân bay Quốc tế Vienna (Cộng hòa Áo), chiều 23/7/2023 (giờ địa phương). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chiều 23/7/2023 (theo giờ địa phương), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam đã đến Sân bay Quốc tế Vienna, Thủ đô Vienna, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Áo từ ngày 23-25/7. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân đến Sân bay Quốc tế Vienna, Thủ đô Vienna chiều 23/7/2023 (giờ địa phương), bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Áo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)