[Photo] Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội bắt đầu chuyến thăm Cộng hòa Argentina