[Photo] Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Cuba (19/4/2023)

  Nhân vật liên quan

  • Vương Đình Huệ

Hà Nội (TTXVN 19/4/2023) Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cuba, sáng 19/4/2023 (theo giờ địa phương) tại thủ đô La Habana, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt.

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Cuba. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và đại biểu dự cuộc gặp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Đại biểu dự cuộc gặp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Đại biểu dự cuộc gặp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Đại biểu dự cuộc gặp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Đại biểu dự cuộc gặp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Đại biểu dự cuộc gặp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Đại biểu dự cuộc gặp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao tập sách tượng trưng (tủ sách về Bác Hồ) cho Đại sứ và đại diện cộng đồng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà cho đại diện doanh nghiệp và sinh viên. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trồng cây lưu niệm tại Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chụp ảnh lưu niệm với đại biểu tại Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chụp ảnh lưu niệm với đại biểu tại Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)