[Photo] Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội gặp lãnh đạo Thành ủy Santiago de Cuba

Hà Nội (TTXVN 22/4/2023) Chiều 22/4/2023 (theo giờ địa phương), tại thành phố Santiago de Cuba, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp lãnh đạo Thành ủy Santiago de Cuba và chính quyền thành phố.

  • Lãnh đạo thành phố Santiago de Cuba trao kỷ niệm chương tặng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, vị khách danh dự của địa phương. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  • Lãnh đạo thành phố Santiago de Cuba trao kỷ niệm chương tặng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, vị khách danh dự của địa phương. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Thành ủy Santiago de Cuba và Chính quyền thành phố. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp lãnh đạo Thành ủy Santiago de Cuba và Chính quyền thành phố. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Cuba chứng kiến lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao 50.000 USD tặng tỉnh Holquín cùng thỏa thuận hợp tác giữa hai địa phương. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Cuba chứng kiến lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao 50.000 USD tặng tỉnh Holquín cùng thỏa thuận hợp tác giữa hai địa phương. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Cuba chứng kiến lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao số tiền 50.000 USD tặng thành phố Santiago de Cuba cùng thỏa thuận hợp tác giữa hai địa phương. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Cuba chứng kiến lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao số tiền 50.000 USD tặng thành phố Santiago de Cuba cùng thỏa thuận hợp tác giữa hai địa phương. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)