[Photo] Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội hội kiến Tổng thống Cộng hòa Singapore

Hà Nội (TTXVN 17/10/2022) Chiều 17/10/2022, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob, thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

  • Chiều 17/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob, thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob. (Ảnh: TTXVN)

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Cộng hòa Singapore. (Ảnh: TTXVN)

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob. (Ảnh: TTXVN)

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob. (Ảnh: TTXVN)

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi hội kiến. (Ảnh: TTXVN)

  • Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob phát biểu tại buổi hội kiến. (Ảnh: TTXVN)