[Photo] Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc tại tỉnh Santa Fe

Hà Nội (TTXVN 26/4/2023) Sáng 26/4/2023, tại Santa Fe, Argentina, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thống đốc tỉnh Santa Fe Omar Angel Perotti, Thống đốc tỉnh Cordoba Juan Schiaretti, Thống đốc tỉnh Entre Rios Gustavo Bordet.

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thống đốc tỉnh Santa Fe Omar Angel Perotti, Thống đốc tỉnh Cordoba Juan Schiaretti, Thống đốc tỉnh Entre Rios Gustavo Bordet. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại thủ phủ tỉnh Santa Fe. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chụp ảnh lưu niệm với Thống đốc tỉnh Santa Fe Omar Angel Perotti (phải). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thống đốc tỉnh Santa Fe Omar Angel Perotti. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ viết sổ lưu niệm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại buổi tiếp Thống đốc tỉnh Santa Fe Omar Angel Perotti. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Thống đốc tỉnh Santa Fe Omar Angel Perotti (thứ hai từ phải sang) tại buổi tiếp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Lễ ký Ý định thư hợp tác giữa tỉnh Bình Dương và tỉnh Santa Fe.  (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Thống đốc tỉnh Santa Fe Omar Angel Perotti trao danh hiệu Khách danh dự cho Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp báo chí. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thống đốc tỉnh Santa Fe Omar Angel Perotti, Thống đốc tỉnh Cordoba Juan Schiaretti, Thống đốc tỉnh Entre Rios Gustavo Bordet. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)