[Photo] Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Tổng thống Hàn Quốc

Hà Nội (TTXVN 23/6/2023) Chiều 23/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ giới thiệu với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol về đoàn đại biểu Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ giới thiệu với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol về đoàn đại biểu Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)