[Photo] Hình ảnh hoạt động của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Italy

Hà Nội (TTXVN 27/07/2023) Trong khuôn khổ chuyến thăm Italy, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Italy, tiếp Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Italy, tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản tái lập.

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Italy Mauro Alboresi. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Italy Mauro Alboresi. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp bà Chiara Gribaudo, Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Italy. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp bà Chiara Gribaudo, Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Italy. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản tái lập Maurizio Acerbo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản tái lập Maurizio Acerbo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến đặt vòng hoa tại Đài Tổ quốc ở Thủ đô Rome, Italy. (Ảnh: TTXVN phát)

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đặt vòng hoa tại Đài Tổ quốc ở Thủ đô Rome, Italy. (Ảnh: TTXVN phát)