[Photo] Hình ảnh Lễ đón bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật Bài Chòi

Hà Nội (TTXVN 05/05/2018) Tại Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ đón bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật Bài Chòi Trung bộ Việt Nam là di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.

  • Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ Thể thao Văn hóa và Du lịch nhận bằng bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật Bài Chòi Trung bộ Việt Nam là di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ Thể thao Văn hóa và Du lịch trao bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật Bài Chòi Trung bộ Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại cho 9 tỉnh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)