[Photo] Hình ảnh Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Vienna

Hà Nội (TTXVN 24/7/2023) Sáng 24/7/2023 (giờ địa phương) tại Thủ đô Vienna, Tổng thống Alexander Van der Bellen và Phu nhân chủ trì Lễ đón trọng thể Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam.

  • Tổng thống Cộng hòa Áo Alexander Van der Bellen đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Cộng hòa Áo Alexander Van der Bellen duyệt đội danh dự. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Quang cảnh Lễ đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Áo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Cộng hòa Áo Alexander Van der Bellen duyệt đội danh dự trong Lễ đón tại Thủ đô Vienna sáng 24/7/2023 (giờ địa phương). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Tổng thống Cộng hòa Áo Alexander Van der Bellen và Phu nhân chủ trì Lễ đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Sáng 24/7/2023 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô Vienna, Tổng thống Alexander Van der Bellen và Phu nhân chủ trì Lễ đón trọng thể Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Áo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân chụp ảnh chung với Tổng thống Cộng hòa Áo Alexander Van der Bellen và Phu nhân tại Lễ đón. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân gặp hẹp Tổng thống Cộng hòa Áo Alexander Van der Bellen và Phu nhân, ngay sau Lễ đón chính thức tại Thủ đô Vienna sáng 24/7/2023 (theo giờ địa phương). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân chụp ảnh chung với Tổng thống Cộng hòa Áo Alexander Van der Bellen và Phu nhân tại buổi gặp hẹp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)