[Photo] Hình ảnh lễ đón Thủ tướng Hà Lan thăm chính thức Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 9/4/219) Chiều ngày 9/4/2019, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Lễ đón Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte sang thăm chính thức Việt Nam.

  • Thiếu nhi Thủ đô Hà Nội tặng hoa Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte tại lễ đón. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte nghe Quân nhạc cử Quốc thiều 2 nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte nghe Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte với các thiếu nhi Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte với các thiếu nhi Thủ đô Hà Nội tại lễ đón. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte tại lễ đón. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte tại lễ đón chính thức. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte tại lễ đón. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)