[Photo] Hình ảnh lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Uganda

  Nhân vật liên quan

  • Nguyễn Xuân Phúc

Hà Nội (TTXVN 24/11/2022) Ngay sau khi kết thúc hội đàm, 24/11/2022, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Uganda Yoweri Kaguta Museveni chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước.

 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống nước Cộng hòa Uganda Yoweri Kaguta Museveni tại lễ ký kết các văn kiện hợp tác. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống nước Cộng hòa Uganda Yoweri Kaguta Museveni chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thông tin-truyền thông. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống nước Cộng hòa Uganda Yoweri Kaguta Museveni chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thông tin-truyền thông. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống nước Cộng hòa Uganda Yoweri Kaguta Museveni chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về hợp tác khoa học và kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống nước Cộng hòa Uganda Yoweri Kaguta Museveni chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về hợp tác khoa học và kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống nước Cộng hòa Uganda Yoweri Kaguta Museveni chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống nước Cộng hòa Uganda Yoweri Kaguta Museveni chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống nước Cộng hòa Uganda Yoweri Kaguta Museveni chứng kiến lễ ký Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống nước Cộng hòa Uganda Yoweri Kaguta Museveni chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)