[Photo] Hình ảnh phiên bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV tại Hà Nội

Hà Nội (TTXVN 24/6/2023) Chiều 24/6/2023, tại Hà Nội, Quốc hội họp phiên bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc kỳ họp.

  • Chiều 24/6/2023, tại Hà Nội, Quốc hội họp phiên bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc kỳ họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc kỳ họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  • Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc kỳ họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  • Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV và dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 5. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  • Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV và dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 5. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc kỳ họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  • Toàn cảnh phiên bế mạc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  • Toàn cảnh phiên bế mạc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)