[Photo] Hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Anh Dominic Raab

Hà Nội (TTXVN 30/9/2020)

  • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Dominic Raab - Ảnh: Thống Nhất (TTXVN)

  • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Dominic Raab - Ảnh: Thống Nhất (TTXVN)

  • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Dominic Raab - Ảnh: Thống Nhất (TTXVN)