[Photo] Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thị trưởng thành phố Amsterdam

Hà Nội (TTXVN 11/12/2022) Trong Chương trình thăm chính thức Vương quốc Hà Lan, chiều 11/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thị trưởng thành phố Amsterdam Femke Halsema.

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thị trưởng thành phố Amsterdam Femke Halsema. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thị trưởng thành phố Amsterdam Femke Halsema. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thị trưởng thành phố Amsterdam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thị trưởng thành phố Amsterdam Femke Halsema. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thị trưởng thành phố Amsterdam Femke Halsema. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thị trưởng thành phố Amsterdam Femke Halsema. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thị trưởng thành phố Amsterdam Femke Halsema. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)