[Photo] Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Mông Cổ

Hà Nội (TTXVN 2/11/2023) Chiều 2/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh đang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 1 đến 5/11/2023.

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc hội kiến Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh phát biểu tại cuộc hội kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc hội kiến Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)