[Photo] Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp các Bộ trưởng của Saudi Arabia

Hà Nội (TTXVN 19/10/2023) Chiều 19/10/2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Faisal Al-Ibrahim, Bộ trưởng Bộ Kinh tế-Kế hoạch Saudi Arabia; ông Ahmed Al-Rajhi, Bộ trưởng Bộ Nguồn Nhân lực và Phát triển Xã hội Saudi Arabia.

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Faisal Al-Ibrahim, Bộ trưởng Bộ Kinh tế-Kế hoạch Saudi Arabia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Faisal Al-Ibrahim, Bộ trưởng Bộ Kinh tế-Kế hoạch Saudi Arabia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Faisal Al-Ibrahim, Bộ trưởng Bộ Kinh tế-Kế hoạch Saudi Arabia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Ahmed Al-Rajhi, Bộ trưởng Bộ Nguồn Nhân lực và Phát triển Xã hội Saudi Arabia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Ahmed Al-Rajhi, Bộ trưởng Bộ Nguồn Nhân lực và Phát triển Xã hội Saudi Arabia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Ahmed Al-Rajhi, Bộ trưởng Bộ Nguồn Nhân lực và Phát triển Xã hội Saudi Arabia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Yasser Al-Rumayyan, Thống đốc Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Yasser Al-Rumayyan, Thống đốc Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)