[Photo] Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ

Hà Nội (TTXVN 15/4/2023) Chiều 15/4/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken đang có chuyến thăm Việt Nam.

  • Chiều 15/4/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken đang có chuyến thăm Việt Nam. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

  • Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)