[Photo] Hình ảnh về các hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Lào

Hà Nội (TTXVN 25/02/2019) TTXVN trân trọng giới thiệu hình ảnh về các hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong chương trình thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.