Hồ Chủ tịch hội đàm với các vị lãnh đạo Đảng và Chính phủ Bulgaria (17/8/1957)

Bản tin Việt Nam Thông tấn xã phát ngày 17/8/1957.
Bản tin Việt Nam Thông tấn xã phát ngày 17/8/1957.